Bezpłatne szkolenie z RODO

Z przyjemnością pragnę zaprosić przedstawicieli lubelskich klubów i organizacji o charakterze sportowym na bezpłatne szkolenie dot. problematyki ochrony danych osobowych i wdrożeniem mechanizmów ich ochrony pozwalających na uzyskanie i utrzymanie zgodności z wymogami prawa w tym zakresie.

Szkolenia odbędą się w sali konferencyjnej Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych (ul. Montażowa 16) w dwóch terminach: 18 kwietnia 2018 r. (30 miejsc) oraz 20 kwietnia 2018 r. (30 miejsc) w godzinach 16:00 -20:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie drogą e-mail na adres biuro@frs.lublin.eu zgłoszeń zawierających:

imię i nazwisko uczestnika, nazwę reprezentowanej organizacji, wybrany termin szkolenia, telefon kontaktowy

najpóźniej do dnia 18.04.2018 do godz.: 12:00.

Program szkolenia obejmuje omówienie regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/ (RODO).

Ponad to podczas szkolenia omówione zostaną:

- podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, kategorii danych osobowych, kluczowe zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO;

- podstawowe obowiązki administratorów danych oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą,

- zakres odpowiedzialności administratora danych oraz konsekwencje grożące na naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkolenie poprowadzi Pani mecenas Monika Poszepczyńska specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Przypominamy, że każda organizacja przetwarzająca dane osoby (dane zawodników, ich rodziców, pracowników, uczestników treningów itp.) jest objęta przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.

Informujemy, że szkolenie jest bezpłatne, jednak w przypadku zgłoszenia i rezygnacji bez powiadomienia do dnia 18.04.2018 do godz.: 12:00 spowoduje obciążenie organizacji kosztami szkolenia na poziomie 350 zł. Limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba przedstawicieli organizacji 1-2 osoby.

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących szkolenia:

Paulina Mróz

e-mail: biuro@frs.lublin.eu

tel.: 81 524 45 10, 533 335 504

Darmowy Program PIT
dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
przy współpracy z
Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Galeria więcej
Współpraca więcej
Aktualności z tablicy na Facebooku
Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie Odwiedź nasz profil

Nasi partnerzy

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.