Dołącz do naszego zespołu

Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. organizacji imprez sportowych.

Opis zadań:

1) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
2) przygotowanie projektów imprez sportowych i rekreacyjnych,
3) obsługa administracyjna, logistyczna i techniczna imprez sportowych i rekreacyjnych,
4)  obsługa i prowadzenie kont w mediach społecznościowych, tworzenie treści na stronę internetową i serwisy społecznościowe,

 Wymagania:

1) wykształcenie wyższe, preferowane: logistyka, zarządzanie, marketing,
2) doświadczenia zawodowe na stanowisku wymagającym dobrej organizacji pracy własnej,
3) umiejętność pracy w zespole, zdolności menedżerskie, komunikatywność, kreatywność,
4) znajomość i umiejętność obsługi kanałów komunikacji: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram,
5) dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych,
6) prawo jazdy kat. B.

 Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę na okres próbny / na czas określony,
- pełny wymiar czasu pracy,
- wynagrodzenie czasowe ze stawką miesięczną

 Zainteresowanych prosimy składanie oferty pracy CV na adres poczty elektronicznej: biuro@frs.lublin.eu w terminie 7 dni od ogłoszenia, to jest do 6 listopada 2020 roku. 

Jakich danych osobowych wymagamy

Prosimy o zamieszczenie w CV jedynie danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
W przypadku złożenia CV zawierającego również inne dane osobowe, co do których nie masz obowiązku ich podania a które mogą być istotne dla Twojej oferty pracy prosimy o zamieszczenie w CV stosownej klauzuli o udzieleniu zgody przetwarzanie przez nas danych osobowych dla celów rekrutacji. Nie masz obowiązku przekazywania nam dodatkowych danych osobowych i Twoja zgoda udzielana jest dobrowolnie.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Zabezpieczenie danych

Będziemy chronić Twoje dane osobowe poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych i organizacyjnych) w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, biuro@frs.lublin.eu

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe, które podajesz, zawarte w złożonym do nas CV, będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Dane osobowe, które podajesz w przesłanym nam CV takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przetwarzamy, bez Twojej zgody, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. art. 6 ust. 1 lit c RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dodatkowe dane osobowe, inne niż podane powyżej, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą dostępne dla naszego personelu zaangażowanego w proces rekrutacji. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione również właściwym organom administracji publicznej uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez dodatkowe 3 miesiące po zakończeniu tego procesu. Po upływie powyższego okresu, twoje dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane o ile nie zdecydujesz inaczej.

Twoje prawa

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również złożenia sprzeciwu względem przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia danych oraz wycofania Twojej zgody w każdym czasie. Posiadasz również prawo złożenia skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i ich ochrony, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@frs.lublin.eu

Obowiązek podania danych

Zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. art. 6 ust. 1 lit c RODO, jesteś zobowiązany podać swoje dane osobowe, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszej procedurze rekrutacji.

W przesyłanym przez Ciebie CV możesz chcieć przekazać nam dodatkowe informacje o sobie. Nie masz obowiązku przekazywania nam dodatkowych danych osobowych i Twoja zgoda udzielana jest dobrowolnie. To oznacz, że jeżeli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczanie dodatkowych danych osobowych w przesyłanym do nas CV.

Jako osoba, której dane dotyczą możesz zdecydować się nie przekazywać nam swoich danych osobowych, jednakże w takiej sytuacji Twoja aplikacja będzie musiała być wyłączona z procesu rekrutacyjnego. Tak samo będzie w przypadku zawnioskowania przez Ciebie o sprostowanie bądź usunięcie Twoich danych.

Darmowy Program PIT
dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
przy współpracy z
Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Galeria więcej
Współpraca więcej
Aktualności z tablicy na Facebooku
Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie Odwiedź nasz profil

Nasi partnerzy

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.